Thứ ba, 06/12/2022

Tin mới Xem thêm
  • Khai giảng Lớp ôn tập thi nâng bậc lương năm 2022
  • Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự, an ninh tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
  • VMS-South tổ chức đào tạo sơ cấp cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2022
Thông báo hàng hải Xem thêm
Số/ Ngày Thông báo hàng hải
279/TBHH-TCTBĐATHHMN
03-12-2022
Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021 Xem chi tiết
278/TBHH-TCTBĐATHHMN
02-12-2022
Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Kho xăng dầu Đông Xuyên Xem chi tiết
276/TBHH-TCTBĐATHHMN
01-12-2022
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Gói thầu SXKD2022NVĐT-02) Xem chi tiết
275/TBHH-TCTBĐATHHMN
01-12-2022
Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 trên sông Gò Gia của Công ty Cổ phần Hưng Thái Holdings Xem chi tiết
274/TBHH-TCTBĐATHHMN
01-12-2022
Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cầu cảng số 1, Cầu cảng số 2, Cầu cảng số 3, Cầu cảng số 4 và Vũng quay trở tàu ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải Xem chi tiết
273/TBHH-TCTBĐATHHMN
01-12-2022
Về thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng Xem chi tiết
272/TBHH-TCTBĐATHHMN
30-11-2022
Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước kho cảng đầu mối xăng dầu Phước khánh (Petimex) Xem chi tiết

Sản phẩm & Dịch vụ Xem thêm